Sklep internetowy Buldog (dalej zwany Sklepem) działający pod adresem www.buldog.pl prowadzi na terenie Polski sprzedaż wysyłkową produktów związanych z zespołem Buldog.

Nasz sklep jest czynny każdego dnia. W związku z tym również przez cały dzień można składać zamówienia. Jednak realizacja zleceń następuje w dni powszednie w godz. 10:00 - 16:00. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

Poprzez dokonanie zakupów w Sklepie Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Zwolnienie z kosztów przesyłki może nastąpić tylko po odpowiedniej decyzji Sklepu. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w jego zamówieniu sposób.

Akceptujemy tylko jedną formę płatności: przelew na konto firmy.

Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia. W tym celu możemy poprosić o potwierdzenie zamówienia poprzez odpowiedź zwrotną na wysłaną ze Sklepu wiadomości e-mail. Możliwe jest również potwierdzenie telefoniczne. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 24 godzin od momentu jego potwierdzenia (średni czas oczekiwania na przesyłkę od momentu potwierdzenia zamówienia to 4 dni). W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu.

Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało numer telefonu odbiorcy i adres poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Sklep zastrzega sobie prawo do nie wysyłania towaru.

W celu wystawienia faktury VAT Klient musi podać wszelkie niezbędne informacje potrzebne do jej wystawienia tzn. nazwę podmiotu, adres oraz numer NIP. Dokonując zakupu klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT.

Wszelkie zmiany w zamówieniu (w tym anulowanie go) można zgłaszać tylko drogą mailową na adres: info@buldog.pl w dni powszednie godzinach od 10:00 do 15:00.

Anulować i zmieniać zamówienia można tylko przed ich zrealizowaniem.

Zamówienie nieopłacone w ciągu 3 tygodni od daty złozenia zostaje anulowane przez Sklep.

Aby ułatwić obsługę Klientów, Sklep umożliwia ich rejestrację. Jest ona możliwa przy dokonywaniu pierwszych zakupów w naszym Sklepie. Przy kolejnych zakupach należy posługiwać się loginem (unikalnym identyfikatorem przyporządkowanym do każdego zarejestrowanego Klienta) i hasłem podanym podczas rejestracji. Rejestrując się w sklepie, adres email podany jako kontaktowy zostanie dodany do newslettera.

Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2002 r. ?O Ochronie Praw Konsumenta", Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 (!) dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony. Zakupiony towar należy odesłać na adres podany w Danych firmy. Zalecamy przesyłanie zwrotów listem poleconym lub paczką. Razem ze zwracanym towarem należy zwrócić otrzymany paragon lub fakturę. Sklep gwarantuje zwrot wartości produktu. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi, Klient sam płaci również za odesłanie towaru. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

W przypadku reklamacji prosimy o odesłanie wadliwego towaru na adres podany w Danych firmy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć paragon lub fakturę wraz z opisem przyczyny zwrotu. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli będzie to już niemożliwe sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Za towar wadliwy uznaje się taki, która ma wady techniczne.

Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłki dotyczące zwrotu lub wymiany towaru, które zostały wysłane przez Klientów, a następnie zaginęły na Poczcie Polskiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. nr 133, poz. 833 ze zm.), dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu wyłącznie w celach realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich korekty oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.