Będziesz z nami

muzyka: Burnel / Cornwell / Duffy / Greenfield (Published by: Complete Music Ltd.)
słowa: Kazik Staszewski
 
Przyszliśmy tu z zachodu
Mamy wszystko czego trzeba
Aby w szczęściu ci dopomóc
 
Rzeczy, których ty nie masz
Których nigdy nie widziałeś
Nie poznałeś, nawet nie wiesz
Co cię czeka
Będziesz z nami
Jeszcze będziesz z nami
 
Będziesz z nami
Będziesz z nami
Będziesz z nami
Tego chcesz czy nie
 
Będziesz z nami
Będziesz z nami
Będziesz z nami
Tego chcesz czy nie
 
Jeszcze będziesz z nami
 
Będziesz z nami
Będziesz z nami
Będziesz z nami
Tego chcesz czy nie
 
Będziesz z nami
Będziesz z nami
Będziesz z nami
Tego chcesz czy nie
 
Jeszcze będziesz z nami
 
Przyszliśmy niosąc trwogę
Niosąc ból, niosąc pożogę
Bo to cena szczęścia warta
 
Bo będziesz z nami zawsze
Twego szczęścia się nie zaprzesz
Aż po koniec dni ostatnich
Jesteś w matni
Będziesz z nami
Jeszcze będziesz z nami
Jeszcze będziesz z nami
Jeszcze będziesz z nami
Tego chcesz czy nie